Tietoa

Digipelirajat’on 

Kolmivuotinen valtakunnallinen hanke tuottaa tietoa digipelaamisesta, kehittää tukimuotoja ongelmalliseen digipelaamiseen ja tukee pelaajien läheisiä sekä nuorten aikuisten kanssa toimivia ammattilaisia pelaamiseen liittyvissä kysymyksissä.  

Tietoa 

Digipelirajat’on julkaisi kaksiosaisen tutkimuskatsauksen syyskuussa 2017. Katsaus kartoittaa viihteellisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöitä ja ongelmalliseen digipelaamiseen kohdennettuja hoito- ja tukimuotoja alan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella.
1. osa: Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus. Katsaus pelaamisen eri ulottuvuuksiin.
2. osa: Vertaistuestako apu ongelmalliseen digipelaamiseen?  

Digipelaamiseen liittyvän tiedon levittäminen sekä digipelaamista kohtaavien ammattilaisten kouluttaminen ja neuvonta jatkuvat koko hankkeen ajan. Digipelirajat’on julkaisee tutkimuspohjaisen tiedon lisäksi kokemuksellisia pelaajatarinoita sekä tekee ongelmallista digipelaamista tunnetuksi erilaisissa yleisötilaisuuksissa (asiantuntijapuheenvuorot, kokemustarinat vertaisvalmentajilta).  

Vertaisuus 

Digipelirajat’on kehittää matalan kynnyksen vertaisuuteen perustuvaa tukea nuorille aikuisille, jotka pelaavat paljon tai ovat huolissaan digipelaamisen vaikutuksesta hyvinvointiinsa. Toiminnan tarkoituksena on joko lisätä digipelaajan hyvinvointia tai tarjota tukea pelaamisen hallintaan ja vähentämiseen. Vertaisryhmät ovat ensisijaisesti suunnatut nuorille aikuisille (18-29-vuotiaille).  Lisäksi vertaistukea tarjotaan digipelaajien läheisille. Vertaisuutta toteutetaan kolmen erilaisen ryhmämuodon kautta:

1. DPR Ctrl -keskusteluryhmä (keskusteleva vertaisryhmä) 

Ryhmää vetää 1-2 koulutettua vertaisvalmentajaa.
Tavoitteena tukea itse asetettua tavoitetta pelaamisen vähentämisessä tai rajoittamisessa keskustelun kautta.

2. DPR Bootcamp -hyvinvointivalmennus (toiminnallinen vertaisryhmä) 

Ryhmää vetää vertaisvalmentaja yhdessä sote-ammattilaisen kanssa. 
Tavoitteena tukea paljon pelaavien nuorten aikuisten hyvinvointia ja psykososiaalista toimintakykyä.

3. Verkossa toimiva vertaisryhmä läheisille 

Vertaisvalmentaja moderoi yhdessä Digipelirajat’on-tiimin kanssa.
Paljon digipelejä pelaavien läheisille suunnattu Facebook-vertaisryhmä.
https://www.facebook.com/groups/Digipelirajaton/ 

Tukea 

Digipelirajat’on kokoaa ja julkaisee tietoa ja tukimateriaaleja ammattilaisille, jotka kohtaavat digipelaamista sekä ongelmallisesti digipelaavia työssään. Digipelirajat’on järjestää koulutuksia ja luentoja eri ammattilaisille ja työyhteisöille, jotka toivovat oppivansa lisää ongelmallisesta digipelaamisesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digipelirajat’on on valtakunnallinen, kolmivuotinen hanke.
Sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen voittovaroista. 

Digipelirajat’on on Sosped säätiön hanke.
Sosped säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, jonka hankkeet pohjautuvat vertaistukeen ja yhteisöllisyyteen. Säätiön eri hankkeet ovat tukena peliongelmaisille, mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille  ja ulkomaalaistaustaisille henkilöille.