Hyppää sisältöön

Kokemustarinoista – alkusanat

Näillä sivuilla julkaistut tarinat ovat osa Sosped-säätiön julkaisua ”Peli kesken. Kokemustarinoita ongelmallisesta digipelaamisesta.”.

Digipelaaminen on harrastus, joka yhdistää ihmisiä iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Vaikka suurimmalle osalle pelaaminen on harrastus muiden joukossa, voi suhde pelaamiseen olla myös ongelmallinen ja aiheuttaa haasteita elämän muilla osa-alueilla.

Digipelirajaton kehittää matalan kynnyksen vertaisuuteen perustuvaa tukea nuorille aikuisille, jotka pelaavat paljon tai ovat huolissaan digipelaamisen vaikutuksesta hyvinvointiinsa Peli kesken-julkaisuun ja näille sivuille on kerätty digipelaajien ja heidän läheistensä tarinoita heidän itsensä kokemina. Tarinoiden tarkoitus on esitellä digipelaamista ilmiönä, sekä avata ongelmalliseen digipelaamiseen liittyviä kokemuksia niin ammattilaisille ja toisille pelaajille kuin pelaajien läheisillekin. Tarinoissa kuvataan digipelaamisen hyviä puolia, haasteita pelaamisen ja muun elämän tasapainottamisessa, riippuvuuden kaltaista käytöstä ja läheisenä elämisen hankaluutta.

Tarinat ovat kertojiensa näköisiä ja kuuloisia. Tarinoissa esiintyvää digipelaamisen termistöä on avattu tarinoiden ohessa. Termit on tarkoitettu avuksi läheisille ja ammattilaisille avaamaan digipelaamista ilmiönä ja siihen liittyvää kieltä.

Tarinat on koostettu yhdessä Digipelirajaton-toiminnassa mukana olleiden vertaisten ja vertaisohjaajien kanssa. Tarinat ovat merkityksellisiä, sillä ne auttavat tekemään ongelmallista digipelaamista ilmiönä näkyväksi ja ymmärrettäväksi sekä madaltavat pelaamistaan pohtivien kynnystä hakea tukea tilanteeseensa. Valtavan suuri kiitos jokaiselle julkaisun mahdollistaneelle ja tarinansa jakaneelle!

Toimituskunta Helsingissä 1.11.2019

Julkaisun tiedot:

Julkaisija: Sosiaalipedagogiikan säätiö, 2019
Toimitus: Oona Heinänen, Helmi Korhonen, Saana Lehtinen, Klaus Unkuri ja Terhi Mustonen

Tarinat: Digipelirajaton-toiminnan vertaiset ja vertaisohjaajat

Kuvat: Karri Anttila, Lvngroom Oy

Visuaalinen ilme: Oona Heinänen ja Mikko Hänninen

Viittaaminen teokseen: Heinänen, O., Korhonen, H., Lehtinen, S., Unkuri, K & Mustonen, T. (toim.). (2019). Peli kesken. Kokemustarinoita ongelmallisesta digipelaamisesta. Sosiaalipedagogiikan säätiö, Helsinki.

ISBN 978-952-68636-6-5 (sid.)
ISBN 978-952-68636-7-2 (PDF)

Ohjeita lukijalle

Tarinat on jaoteltu neljään teemaan: tasapainoa etsimässä, pelimaailmoja ja parisuhteita, kasvua ruudun takana ja pakko pelata. Jaottelu teemoihin on väljä, sillä jokainen tarina sisältää myös teemojen reunoja ylittäviä kokemuksia.

Teemojen lisäksi lukijaa tukevat jokaiseen tarinaan liitetty kategoria, joiden avulla
lukija voi navigoida itsensä häntä kiinnostavien näkökulmien äärelle. Kategoriat nostavat jokaisesta tarinasta esiin muutaman olennaisen aiheen. Niiden selitykset löydät alta.