Hyppää sisältöön

Miksi nuori pelaa?

Pelaaminen itsensä toteuttamisen välineenä

Yksi laajimmin tunnustetuista digipelaamista selittävistä malleista on pelaamismotivaatiomalli (Przybylski ym., 2006), joka pohjautuu itseohjautuvuusteoriaan. Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, joita ihminen pyrkii toiminnallaan toteuttamaan; omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys.

Digipelaaminen tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa näitä em. psykologisia perustarpeita eli kokemuksia yhteisöön kuulumisesta ja vuorovaikutuksesta, tunnetta onnistumisesta ja onnistumiskokemuksia sekä kokemuksia siitä, että pystyy itse määrittämään itse toimintansa suuntaa. Samalla digipelaaminen tarjoaa mahdollisuuksia mm. erilaisten roolien kokeiluun, oman eettisen ja moraalisen ajatusmaailman pohdintaan, oppimiseen sekä vuorovaikutteisen ja helpon viihteen. Samalla samat seikat, jotka selittävät digipelaamisen kiehtovuutta, selittävät osaltaan syitä miksi pelaamiseen on niin helppo jäädä kiinni.