Hyppää sisältöön

Mitä on ongelmallinen digipelaaminen?

Jollain tavoin
ongelmallista digipelaamista esiintyy
noin 10% digipelaajista.


Digipelaamisen ongelmallisuutta pohdittaessa erityisen tärkeäksi nousee pelaajan oma henkilökohtainen kokemus tilanteesta: Mikä merkitys pelaamisella on elämässäni, miksi pelaan ja mitä se tuo elämääni? 

Useimmiten ongelmallinen digipelaaminen näyttäytyy pelimaailman ulkopuolisen arjen kaventumisena ja pelimaailman ensisijaisena ajanvieton, sosiaalisuuden ja merkityksellisyyden hakemisen paikkana.

Ongelmalliseen digipelaamiseen on yhdistetty erilaisia psykososiaalisen hyvinvoinnin ongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta, univaikeuksia sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen vähyyttä.

Tämän vuoksi digipelaamista tulee tarkastella aina osana elämää, eikä pelaamisen määrä suoraan kerro ongelmallisuudesta. Kuitenkin peliajan lisääntyessä kasvaa myös riski ongelmallisen digipelaamiskäyttäytymisen kehittymiseen.Vakavamman pelihäiriön kriteeristön täyttää arviolta 1-3% digipelaajista. Maailman terveysjärjestö lisäsi vuonna 2018 Pelaamishäiriön (Gaming disorder) tulevaan ICD11-tautiluokitukseensa.Tukea ja tietoa ilmiöstä on kerätty alasivuille, pelaajalle oman digipelaamisen hallintaandigipelaajan läheiselle sekä ongelmallista digipelaamista kohtaaville ammattilaisille.

Digipelirajat’on on lisäksi julkaissut tutkimuskatsauksen ongelmallisen ja viihteellisen digipelaamisen ilmiöistä sekä ongelmalliseen digipelaamiseen kohdeenetuista hoito- ja tukimuodoista. 
Tutkimuskatsauksen voit ladata maksutta sekä tutustua sen julkaisuseminaarin puheenvuoroihin sivuiltamme.