Hyppää sisältöön

Anna lahja pelaajalle – tue digipelihaittojen vastaista kohtaavaa työtä

Ajankohtaista toiminnassa, Tiedote

TIEDOTE 7.12.2022 klo 12.00 I Sosiaalipedagogiikan säätiö, Digipelirajaton-toiminta  

Apua ongelmalliseen digipelaamiseen on edelleen vaikea löytää. Digipelirajattoman Anna lahja pelaajalle -kampanja vahvistaa tuen saannin mahdollisuuksia kohtaavan pelihaittatyön ja vertaisuuden keinoin.

Anna lahja pelaajalle -joulukeräys

Lukemattomat erilaiset digitaaliset pelit ja pelialustat tarjoavat lähes rajattomasti mahdollisuuksia viihteeseen, kehittymiseen ja vuorovaikutukseen muiden pelaajien kanssa. Digipelaamisen yleistyessä ja siihen käytetyn ajan kasvaessa ovat lisääntyneet kuitenkin myös pelaamiseen yhdistetyt haitat. Esimerkkejä näistä ovat unirytmin häiriintyminen, niska- ja hartiasäryt, arjen hallinnan haasteet ja pelimaailman ulkopuolisen maailman kaventuminen. Ongelmallisesta digipelaamisesta puhutaan kun pelaaminen alkaa vaikuttaa kielteisesti pelaajan hyvinvointiin. Ääritapauksissa pelaamiseen voi muodostua toiminnallinen riippuvuus, jolloin se ei enää ole hallinnassa vaan aiheuttaa laaja-alaista haittaa elämän eri osa-alueilla.

Ongelma koskettaa kymmeniä tuhansia

Digipelaaminen on yksi yleisimmistä nuorten vapaa-ajan aktiviteeteista. Vuonna 2020 julkaistun pelaajabarometrin mukaan suomalaiset 10−19-vuotiaat käyttivät pelaamiseen keskimäärin liki 17 tuntia ja 20−29-vuotiaat 14 tuntia viikossa. Suurin osa nuorista pelaa hallitusti, mutta pelaamisen ongelmallisia piirteitä esiintyy yhdellä kymmenestä. Varsinaisesta digipeliriippuvuudesta kärsii arviolta muutama prosentti. Koska pelaajia on paljon, koskettaa ongelma kymmeniä tuhansia suomalaisia. Usein haasteet pelaamisen hallinnassa kietoutuvat yhteen muiden hyvinvoinnin haasteiden kanssa. Moni ongelmallisesti pelaava hakee helpotusta ahdistukseen, masennukseen, yksinäisyyteen tai näköalattomuuteen pelimaailmoista. Niihin uppoaminen toimii kuitenkaan harvoin ratkaisuna, vaan tukea tulisi saada sekä pelaamisen hallintaan että muiden ongelmien ratkaisemiseen.

”Munelämässä ei tapahtunut mitään.heräsin aamulla,pelasin,söin,menin nukkumaan. Uudestaan ja uudestaan. Pelaaminen oli ainoita asioita, joihinpystyin.”

Kasvokkaiset kohtaamiset digipelaajien tukena

Apua digipelaamisen aiheuttamiin ongelmiin on Suomessa vaikea saada. Digipeliriippuvuus-diagnoosi otetaan käyttöön vasta soteuudistuksen ja ICD-11-tautiluokituksen myötä. Tästä syystä hoidon kehittäminen on vasta alussa. Sosped-säätiön Digipelirajaton on tällä hetkellä ainoa kasvokkain kohtaavaa tukea ongelmaan kehittävä ja tarjoava toimija Suomessa.

Hallinnan haasteita kokeneet pelaajat ovat olleet alusta asti mukana kehittämässä Digipelirajaton-toimintaa. Tärkeimmiksi tuen muodoiksi he ovat nostaneet tiedon lisäämisen ilmiöstä sekä tuen muilta saman kokeneilta. Vertaistuki ja yhteisöllisyys ovatkin keskeinen osa myös ammatillisesti ohjattua Digipelirajaton-toimintaa.

”Ryhmätapaamisissa olen saanut uusia neuvoja ja pelaamiseni motiivit ovat tulleet itselleni paremmin näkyviksi. On ollut myös kiva huomata, että muillakin on samanlaisia haasteita, enkä ole ainut.”

Anna lahja pelaajalle

Digipelirajattoman Anna lahja pelaajalle -joulukeräys nostaa esiin digipelihaittoja ehkäisevän ja korjaavan työn tarvetta. Keräyksen tuotot suunnataan työhön, jonka avulla tuetaan nuorten aikuisten pelaamisen hallintaa ja hyvinvointia. Esimerkkejä tästä toiminnasta ovat digipaastoleirit, pelaajien ohjatut vertaistapaamiset ja kokemusasiantuntijatoiminta. ”Keräyksen tuotoilla toivomme voivamme tarjota tukea entistä useammalle sekä uusia toimintamuotoja myös vertaistukijoillemme. Helposti saavutettavat tuen muodot ovat tärkeitä, koska hoitoa digipeliriippuvuuteen on hankalaa saada. Ymmärrys ilmiöstä ja tuen muodot lisääntyvät vähitellen, mutta tarve kokemusten jakamiselle ja kohtaamisille pysyy merkityksellisenä aina”, sanoo Digipelirajaton-toiminnan päällikkö Terhi Mustonen Sosped-säätiöstä.

Lue lisää tuen muodoista täältä https://digipelirajaton.fi/

Anna lahja pelaajalle täältä https://digipelirajaton.fi/lahjoita 

Lisätiedot

Terhi Mustonen 
Digipelirajaton-toiminnan päällikkö, Sosped-säätiö 
p. 044 293 9497 
terhi.mustonen@sosped.fi 


Toimijasta

Digipelirajaton tuottaa tietoa ongelmallisesta digipelaamisesta ja kehittää tukea pelaamisen hallintaan.Toiminta on osa Sosped-säätiön Digitaaliset riippuvuudet -kokonaisuutta, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 

Anna lahja pelaajalle -joulukeräyksen kuvituskuva.