Hyppää sisältöön

Materiaaleja

Puheeksiottomateriaalit | Pelaajakysely 2019
Digipelirajaton-julkaisusarja
Digipelirajaton-yleisesite | In English brochure

Puheeksiottokortti ongelmalliseen digipelaamiseen

Pelaajakysely 2019

Digipelaamisen vaikutusta pelaajien hyvinvointiin kartoitettiin syksyllä 2019 avoimella verkkokyselyllä, johon vastasi yhteensä 360 pelaajaa.
Kysely koostui monivalintakysymyksistä ja väittämistä, joilla selvitettiin pelaamisen vaikutusta vastaajien hyvinvointiin ja pelaamiseen mahdollisesti liittyviä haittoja sekä vastaajien arvioita siitä, millaisista tuen muodoista he kokisivat hyötyvänsä.

Pelaajakysely 2019 – Digipelaaminen, hyvinvoinnin haasteet ja tuen tarpeet. Kansikuva.

Digipelirajaton-julkaisusarja

Digipelirajaton-esite

Digipelirajaton

Digipelirajat’on on valtakunnallinen, ongelmalliseen
digipelaamiseen pureutuva hanke.

Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön alainen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Lue lisää digipelirajaton.fi
Facebook @digipelirajaton

  • Tuottaa tietoa ongelmallisesta tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaamisesta
  • Kehittää tukea ongelmallisesti pelaaville 18–29-vuotiaille ja näiden läheisille
  • Kouluttaa vertaisohjaajia sekä kokemusasiantuntijoita ja ohjaa näitä vapaaehtoistyössä
  • Tekee yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa ja kouluttaa työssään digipelaamista kohtaavia

DPR Bootcamp

• Ammatillisesti tuettu, toiminnallinen vertaisryhmä paljon pelaaville
• Tavoitteena hyvinvoinnin tukeminen: ”Alku muutokselle”
• Pelaamista ja pelillisyyttä hyödynnetään työskentelymenetelminä
• 10 hyvinvoinnin teemaa, joihin paneudutaan teemaohjelman mukaisesti
• Toiminnan keskiössä ryhmäkeskustelut, sosiaalinen pelaaminen (esim.
tietokone-, lauta- ja pihapelit), tehtävät ja harjoitukset
• Ohjaajina koulutettu vertaisvalmentaja ja ammattilaisohjaaja
• Ryhmä kokoontuu 10 kertaa (3 h/vko)

DPR Ctrl

• Vertaistukiryhmä digipelaamisen rajoittamiseen
• Tavoitteena pelaamisen vähentäminen tai lopettaminen itse asetetun
tavoitteen mukaisesti
• Tietoa ongelmallisesta pelaamisesta ja käytännön keinoja pelaamisen
hallintaan
• 10 viikoittain vaihtuvaa teemaa, joiden avulla pureudutaan pelaamisen
syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin
• Keskustelua, tehtäviä ja pelaamisen pohtimista muiden samassa tilanteessa olevien kanssa
• Jokaisella ryhmäkerralla on vaihtuva teema, johon liittyy erilaisia tehtäviä.
• Ohjaajina koulutetut vertaisvalmentajat
• Ryhmä kokoontuu 10 kertaa (2 h/vko)

DPR Online

• Vertaistukea verkossa kaikille, jotka haluavat pohtia pelaamistaan
• Avoin Discord-serveri anonyymia keskustelua sekä kokemusten ja vinkkien jakamista varten
• Keskusteluun ja sen moderointiin osallistuvat koulutetut Digipelirajat’on-vertaisvalmentajat
• Digipelirajat’on-tiimiläiset tunnistat keskustelussa DPR-nimimerkistä

In English – Limitless Gaming brochure