Hyppää sisältöön

Materiaaleja

Puheeksiottomateriaalit | Pelaajakysely 2019
Digipelirajaton-yleisesite | In English brochure

Digitaaliset riippuvuudet-julkaisusarja

Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus

Peli kesken. Kokemustarinoita ongelmallisesta digipelaamisesta

Vertaistuestako apu ongelmalliseen digipelaamiseen?

Puheeksiottokortti ongelmalliseen digipelaamiseen

Digitaaliset riippuvuudet -esite (A4)

Pelaajakysely 2019

Digipelaamisen vaikutusta pelaajien hyvinvointiin kartoitettiin syksyllä 2019 avoimella verkkokyselyllä, johon vastasi yhteensä 360 pelaajaa.
Kysely koostui monivalintakysymyksistä ja väittämistä, joilla selvitettiin pelaamisen vaikutusta vastaajien hyvinvointiin ja pelaamiseen mahdollisesti liittyviä haittoja sekä vastaajien arvioita siitä, millaisista tuen muodoista he kokisivat hyötyvänsä.


Pelaajakysely 2019 – Digipelaaminen, hyvinvoinnin haasteet ja tuen tarpeet. Kansikuva.

Digipelirajaton-esite

Digipelirajaton

Valtakunnallinen, ongelmalliseen digipelaamiseen pureutuva hanke.

 • Tuottaa tietoa ongelmallisesta tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaamisesta
 • Kehittää tukea ongelmallisesti pelaaville 18–29-vuotiaille ja näiden läheisille
 • Kouluttaa vertaisohjaajia sekä kokemusasiantuntijoita ja ohjaa näitä vapaaehtoistyössä
 • Tekee yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa ja kouluttaa työssään digipelaamista kohtaavia

DPR Bootcamp

DPR Ctrl

 • Intensiivisemmin digipeliriippuvuuteen pureutuva, psykoedukatiivinen vertaistukiryhmä
 • Tavoitteena pelaamisen vähentäminen tai lopettaminen itse asetetun tavoitteen mukaisesti
 • Digipeliriippuvuuden syiden ja seurausten reflektointia sekä käytännön keinoja pelaamisen hallintaan
 • Psykologisen joustavuuden harjoittelua, arvotyöskentelyä, muutostyön konkretisointia
 • Keskustelua, tehtäviä ja pelaamisen pohtimista muiden samassa tilanteessa olevien kanssa
 • Ohjaajina koulutettu vertaisvalmentaja ja sote-ammattilainen
 • Ryhmä kokoontuu 10 kertaa (2 h/vko)
 • Voi toteuttaa myös verkkovälitteisesti

DPR Online

• Vertaistukea verkossa kaikille, jotka haluavat pohtia pelaamistaan
• Avoin Discord-serveri anonyymia keskustelua sekä kokemusten ja vinkkien jakamista varten
• Keskusteluun ja sen moderointiin osallistuvat koulutetut Digipelirajaton-vertaisvalmentajat
• Digipelirajaton-tiimiläiset tunnistat keskustelussa DPR-nimimerkistä

In English – Limitless Gaming brochure