Hyppää sisältöön

Mikä on Digipelirajaton?

Digipelirajaton kehittää ja järjestää tukimuotoja ongelmalliseen digipelaamiseen, kouluttaa ammattilaisia digipelaamiseen liittyvissä kysymyksissä ja
tuottaa tietoa digipelaamisen yhteyksistä hyvinvointiin.  


Kansainvälisen tutkimustiedon perusteella ongelmallista digipelaamista esiintyy
8-12 %:lla pelaajista. Tässä ryhmässä digipelaamiseen liittyy usein ulkopuolisen arjen kaventumista ja laaja-alaista hyvinvoinnin heikkenemistä. 
Pelaajista 1 – 3 %:lla oireet ovat niin vakavia, että ne täyttävät ongelmallisen digipelaamisen vaikea-asteisimman esiintymismuodon, digipeliriippuvuuden diagnoosin kriteerit. Digipeliriippuvuus on ICD-11-tautiluokitukseen kuuluva toiminnallinen riippuvuus. 

Digipelirajaton kehittää ja toteuttaa tutkimusnäyttöön perustuvia tukimuotoja ongelmalliseen digipelaamiseen. Tarjoamme koulutusta pelaamisesta nuorten aikuisten kanssa toimiville ammattilaisille sekä työvälineitä pelaamisen tarkasteluun, haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisujen löytämiseen. Tuotamme yleistajuista tietoa digipelaamisesta ja ongelmallisesta digipelaamisesta itsenäisesti, sekä yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden, korkeakoulujen ja järjestötoimijoiden kanssa. Digipelirajaton tarjoaa palveluitaan koko Suomen alueella. 

Pelaajalle

Digipelirajaton järjestää vertaisuuteen perustuvaa matalan kynnyksen tukea 15-29 vuotiaille. Toiminta on tarkoitettu heille, jotka kaipaavat arkeensa pelaamisen rinnalle uutta sisältöä tai kokevat pelaamisen vaikuttavan negatiivisesti heidän hyvinvointiinsa.

Tarjotut tukimuodot ovat: 

1. DPR Bootcamp -hyvinvointivalmennus
 • Ammatillisesti tuettu, toiminnallinen vertaisryhmä paljon pelaaville 
 • Tavoitteena hyvinvoinnin tukeminen: ”Alku muutokselle” 
 • Pelaamista ja pelillisyyttä hyödynnetään työskentelymenetelminä 
 • 10 tapaamiskertaa, joissa paneudutaan pelaajan hyvinvointiin 
 • Toiminnan keskiössä sosiaalinen pelaaminen, yhteinen tekeminen ja keskustelut 
 • Ohjaajina koulutettu vertaisvalmentaja ja ammattilaisohjaaja 
 • Ryhmä kokoontuu 10 kertaa (3 h/vko) 

Tarkemmat kuvaukset ja ryhmien alkamispäivämäärät löydät täältä. 

2. DPR Ctrl -keskusteluryhmä
 • Vertaisvalmentajan ohjaama keskusteleva tukiryhmä digipelaamisen rajoittamiseen 
 • Tavoitteena pelaamisen vähentäminen itse asetetun 
 • tavoitteen mukaisesti 
 • Tietoa ongelmallisesta pelaamisesta ja käytännön keinoja pelaamisen hallintaan 
 • 10 viikoittain vaihtuvaa teemaa 
 • Keskustelua, tehtäviä ja pelaamisen merkityksen tarkastelua muiden samassa tilanteessa olevien kanssa 
 • Ohjaajina koulutetut vertaisvalmentajat 
 • Ryhmä kokoontuu 10 kertaa (2 h/vko) 

Tarkemmat kuvaukset ja ryhmien alkamispäivämäärät löydät täältä. 

3. DPR Online
 • Matalan kynnyksen kohtaamispaikka paljon pelaaville ja vertaisvalmentajille 
 • Avointa keskustelua, kokemusten ja vinkkien jakamista 
 • Vertaisvalmentajat osallistuvat keskusteluun, toiminnan tuottamiseen ja moderointiin 
 • Digipelirajaton-työntekijät tunnistat keskustelussa DPR-nimimerkistä 
 • DPR Online-nimiselle Discord-serverille pääset liittymään tästä 

DPR Online-nimiselle Discord-serverille pääset liittymään tästä.

Ammattilaiselle

Digipelirajaton järjestää koulutuksia ja luentoja eri ammattilais- ja työyhteisöille ongelmallisesta digipelaamisesta. Tarjoamme kahden tunnin ilmiökoulutuksia, päivän mittaisia lyhytneuvonnan koulutuksia sekä räätälöityjä koulutussisältöjä. Teemme ongelmallista digipelaamista tunnetuksi yleisötilaisuuksissa asiantuntijapuheenvuoroilla sekä kokemusasiantuntijoiden esiintymisillä. 

Tuotamme tukimateriaaleja ammattilaisille, jotka kohtaavat paljon pelaavia työssään. Lisäksi kokoamme ja julkaisemme tutkimuspohjaisen tiedon ohella kokemuksellisia pelaajatarinoita.  

Lisätietoa koulutuksista.

Lisätietoa tukimateriaaleista.

Tietoa 

Digipelirajaton tuottaa tietoa ongelmallisesta digipelaamisesta. Tietoa julkaistaan osana Digitaaliset riippuvuudet –julkaisusarjaa sekä tietoartikkeleina verkossa 

Digitaaliset riippuvuudet –julkaisusarjassa on ilmestynyt tutkimuspohjaisia katsauksia ongelmallisesta digipelaamisesta ja ongelmallisesta sosiaalisen median käytöstä. Lisäksi sarjassa on julkaistu kokemustarinoita ongelmallisesta digipelaamisesta. 

Digipelirajaton-tiimi

Terhi Mustonen
Päällikkö
044 293 9497

Katja Mankinen
Suunnittelija
044 420 2968

Jimi Tikkanen
Viestinnän suunnittelija
044 420 2927

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sosped.fi 

Digipelirajaton on osa Sosped-säätiön Digitaaliset riippuvuudet -kokonaisuutta, ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosped-säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, jonka koordinoima toiminta pohjautuu vertaistukeen ja yhteisöllisyyteen. Säätiön eri hankkeet ovat tukena mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille, peliongelmaisille ja ulkomaalaistaustaisille henkilöille.