Hyppää sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sosped-säätiön  Digitaalisten riippuvuuksien toimintakokonaisuus kerää ja ylläpitää henkilötietoja sisältävää rekisteriä, jotta se voi tarjota asiakkaille vertaistukea ja koulutusta, pitää yhteyttä vapaaehtoisiinsa sekä tiedottaa toiminnastaan sidosryhmäjäsenille ja yhteistyökumppaneille.  Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on Digitaalisten riippuvuuksien toimintakokonaisuuden kattava, eli se käsittää sekä Digipelirajaton– että Somerajaton-toiminnan.

Digipelirajaton on osa Sosped-säätiön alaista Digitaalisten riippuvuuksien kokonaisuutta. Digitaalisten riippuvuuksien kokonaisuus tuottaa tietoa ongelmallisesta digipelaamisesta (Digipelirajaton) ja somen käytöstä (Somerajaton) sekä tukea niiden rajoittamiseen valtakunnallisesti. Kohdennettua toimintaa 16-29-vuotiaille nuorille ja koulutusta kohtaavan työn ammattilaisille.

Kyseessä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka on laadittu 13.2.2018. Selostetta on päivitetty 12.1.2023. Selosteessa on otettu huomioon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.  

Verkkosivuihin liittyvän tietosuojaselosteen löydät  Sosped-säätiön sivuilta.  

1 Rekisterinpitäjä 

Sosiaalipedagogiikan säätiö
Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Terhi Mustonen
Päällikkö, Digitaaliset riippuvuudet-toiminta
(Digipelirajaton ja Somerajaton)
terhi.mustonen@sosped.fi, 044 293 9497 

3 Rekisterin nimi 

Digitaaliset riippuvuudet-toimintakokonaisuuden asiakasrekisteri  

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Digipelirajaton-toiminnan tarjoaman vertaistuen ja koulutuksen järjestäminen. Toissijainen tarkoitus on tilastotietojen sekä asiakaspalautteen kerääminen palveluiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Lisäksi rekisterin tarkoituksena on ylläpitää Digipelirajaton-toiminnan sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteystietolistaa.  

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyn henkilön luvalla ja rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivuilla.   

5 Rekisterin tietosisältö 

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:  

Vertaisryhmiin ilmoittautuvat 

 • Nimi/nimimerkki, sähköpostisoite ja puhelinnumero  
 • Haluaako henkilö  osallistua Digipelirajaton-keskusteluryhmään vai DPR Bootcamp -hyvinvointivalmennukseen  
 • Missä kaupungissa ryhmätoimintaan haluaa osallistua vai haluaako osallistua verkkotoimintaan 
 • Lyhyt kuvaus odotuksista, digipelaamishistoriasta ja suhteesta digipelaamiseen tällä hetkellä (haluamallaan tarkkuudella)  
 • Mistä saanut tiedon Digipelirajaton-toiminnasta  
 • Lupa lähettää tietoa Digipelirajaton-toiminnasta ja toimintaan liittyviä kyselyitä (valinnainen) 
 • Lupa lähettää Digitaaliset riippuvuudet-uutiskirje (valinnainen) 

Lisätietoa vertaisryhmistä: https://digipelirajaton.fi/pelaajalle/ryhmat/

Verkkokeskusteluun ja –ryhmiin osallistuvat  

Digipelirajaton-verkkoryhmät ja -keskustelut toteutetaan kolmannen osapuolen tarjoamalla alustalla (Discord), jonka erillisiin käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteeseen käyttäjä kyseisiin toimintoihin osallistuessaan tutustuu ja sitoutuu. 

Discord-palvelun käyttöehtoista ja tietosuojaselosteesta lisätietoa linkeistä:  
Yksityisyys ja GDPR https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/360003858092-Privacy-Policy-Update-and-GDPR-FAQ  
Yleiset käyttäjäehdot https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/360035969312-Public-Server-Guidelines  

Muilta osin kerätään samat tiedot kuin on ilmoitettu kohdassa Vertaisryhmiin ilmoittautuvat. Verkkokeskusteluun ja –ryhmiin osallistujien tietoja käsitellään samoin kuin Vertaisryhmiin ilmoittautuneiden, siltä osin kuin tietoja verkkokeskusteluun ja –ryhmiin osallistujilta on kerätty.  

Vertaisvalmentajan (vapaaehtoinen vertaisohjaaja) peruskoulutukseen ilmoittautuvat 

 • Nimi, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta  
 • Ajatuksia vertaisohjaajan tehtävästä (haluamallaan tarkkuudella)  
 • Miksi haluaa kouluttautua vertaisvalmentajaksi (haluamallaan tarkkuudella) 
 • Mitä odottaa vertaistoiminnalta (haluamallaan tarkkuudella) 
 • Haluaako toimia vertaisvalmentajana DPR Ctrl-keskusteluryhmässä vai DPR Bootcamp -hyvinvointivalmennuksessa (valinnainen) 
 • Millainen historia on digipelaajana  (haluamallaan tarkkuudella)
 • Miten digipelaaminen on näkynyt elämässä  (haluamallaan tarkkuudella)
 • Millainen suhde on digipelaamiseen nyt  (haluamallaan tarkkuudella)
 • Lyhyt kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)  
 • Millaiset asiat stressaavat tai kuormittavat juuri nyt  (haluamallaan tarkkuudella)
 • Millaiset asiat tuovat hyvää oloa ja mieltä  (haluamallaan tarkkuudella)
 • Mistä on saanut tiedon Digipelirajaton-toiminnasta  
 • Lupa lähettää tietoa Digipelirajaton-toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen (valinnainen)  
 • Lupa lähettää Digitaaliset riippuvuudet-uutiskirje (valinnainen) 

Digilomalle ilmoittautuvat 

 • Nimi, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta 
 • Lyhyt kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella)  
 • Millaiset asiat stressaavat tai kuormittavat juuri nyt (haluamallaan tarkkuudella)
 • Millaiset asiat tuovat hyvää oloa ja mieltä (haluamallaan tarkkuudella)
 • Mitä odottaa Digilomalta (haluamallaan tarkkuudella)
 • Millainen historia on digipelaajana tai sosiaalisen median käyttäjänä (haluamallaan tarkkuudella)
 • Millainen suhde on digipelaamiseen tai sosiaalisen median käyttöön nyt (haluamallaan tarkkuudella)
 • Millaisena näkee digipelaamisen tai sosiaalisen median käytön roolin elämässä tulevaisuudessa  (haluamallaan tarkkuudella)
 • Ruoka-aineallergiat, yliherkkyydet ja muut leirin käytännöissä huomioitavat asiat (haluamallaan tarkkuudella)  
 • Mistä sai tietää Digilomasta 
 • Lupa lähettää tietoa Digipelirajaton- ja/tai Somerajaton-toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen (valinnainen)  
 • Lupa lähettää Digitaaliset riippuvuudet-uutiskirje (valinnainen) 

Lisätietoa Digilomasta: https://digipelirajaton.fi/digiloma/

Digipelirajaton-toiminnan vapaaehtoiset 

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Discord-yhteystieto, paikkakunta, ikä 
 • Käydyt koulutukset (osana Sosped-säätiön vapaaehtoisena toimimista)
 • Onko aktiivinen/ tauolla /lopettanut 
 • Missä (Sosped-säätiön) toiminnassa ollut mukana 
 • Ruoka-aineallergiat, yliherkkyydet tai muut käytännön toiminnassa huomioitavat asiat (haluamallaan tarkkuudella)  
 • Lupa lähettää tietoa Digipelirajaton-toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen (valinnainen) 
 • Lupa lähettää Digitaaliset riippuvuudet-uutiskirje (valinnainen)  

Lisätietoa vertaisvalmentajana eli vapaaehtoisena vertaisohjaajana toimimisesta: https://digipelirajaton.fi/pelaajalle/vapaaehtoiseksi/

Sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteystietolista 

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta, työnimike, organisaatio    
 • Lupa lähettää tietoa Digipelirajaton-toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen (valinnainen) 
 • Lupa lähettää Digitaaliset riippuvuudet-uutiskirje (valinnainen)  

Digitaaliset riippuvuudet-uutiskirje 

 • Sähköpostiosoite 

Level UP -kyselyt

 • Annetut vastaukset
 • Vastauksen päivämäärä
 • Kyselystä saatu pistemäärä (jos pisteytys käytössä)
 • Vastausten pohjalta automaattisesti muodostettu palaute

Toiminnallisten riippuvuuksien verkoston (ToRi) jäsenet-lista

 • Nimi
 • Titteli, taustaorganisaatio (haluamallaan tarkkuudella)
 • Sähköpostiosoite (Teams-keskusteluun liittämistä varten)
 • Toiveet Tori-verkostolta ja sen jäsenyydeltä (valinnainen: haluamallaan tarkkuudella)
 • Yhteys toiminnallisiin riippuvuuksiin (valinnainen: haluamallaan tarkkuudella)
 • Sitoutuminen: a) täysi-ikäisyys; b) verkkokeskustelun hyvät käytännöt (ns. netiketti)

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.   

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa. 

Vertaisryhmiin ilmoittautuneiden tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti, kuvaus odotuksista ja elämäntilanteesta) toimitetaan sähköpostitse ko. kaupungin ryhmän ammattilaisohjaajalle ja/tai vapaaehtoiselle vertaisohjaajalle, joka on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen.  

Toiminnallisten riippuvuuksien verkoston jäsenten taustaorganisaatiotiedot (kunta/ järjestö/ yksityinen) jaetaan anonyymeina ToRi:n koordinaatioryhmälle (ToRi-Kori). Jokainen ToRiin liittyvä tietää hänen nimensä näkyvän osana Teams-keskusteluja. Muita tietoja jäsenistä ei välitetä toisille osapuolille ilman lupaa.

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.  
Rekisterinpitäjä ei itse kohdista asiakkaille markkinointia ilman asiakkaan lupaa.  

Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, mikäli rekisterin ylläpitämiseen valittu palveluntarjoaja vaihtuu. 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. 
Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja. 

Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti.  Ainoastaan Digipelirajaton-toiminnan työntekijöillä on käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin. Käyttöoikeus poistetaan työsuhteen päättyessä.

10 Henkilötietojen säilytysaika 

Rekisteritietoja säilytetään pääsääntöisesti tallentamispäivästä kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen ne poistetaan. Jäljelle jäävät vain tilastotiedot, joista rekisteröityä ei voida tunnistaa. 

Vapaaehtoiset vertaisohjaajat sekä ammattilaisohjaajat poistavat vertaisryhmiin ilmoittautuneiden tiedot itseltään ryhmän päätyttyä. Asiakkaan antaessa luvan, voi ko. kaupungin ammattilaisohjaaja tallettaa tulevaa asiakastyötä varten henkilön yhteystiedot asiakkaan luvalla.  

Digipelirajaton-toiminnan vapaaehtoisten tietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö on mukana toiminnassa.  

Sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden tietoja säilytetään toistaiseksi, ellei henkilö itse pyydä niitä poistettavaksi.

Digitaaliset riippuvuudet-uutiskirjeen tilanneiden tietoja säilytetään toistaiseksi, ellei henkilö peruuta uutiskirjeen tilausta. 

11 Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja tietojen poistaminen rekisteristä 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.  

Tarkastuspyynnön sekä muut omia henkilötietoja koskevat pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen.
Kerro pyynnön yhteydessä:
1. Nimi  
2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite  
3. Onko kyseessä 
– tietojen tarkastaminen, oikaiseminen tai poistaminen 
– suostumuksen peruuttaminen tai muuttaminen 
– tietojen käsittelyn vastustaminen tai käsittelyn rajoittaminen 
4. Onko kyseessä 
– Vertaistuen palvelu (vertaisryhmä, DPR Digiloma, vertaisohjaajan peruskoulutus, Verkkokeskusteluun tai -ryhmään osallistuminen) 
– Vapaaehtoisten yhteystietolista 
– Ammattilaisten koulutukseen osallistuvien yhteystietolista 
– Sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteystietolista 
– Uutiskirjeen tilaajien yhteystietolista  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.  Rekisteritietoja säilytetään kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen ne poistetaan. Poikkeuksena edelliseen ovat sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden tiedot sekä uutiskirjeen tilaajien tiedot, jotka säilytetään toistaiseksi, ellei niitä pyydetä poistettaviksi. 

Poiston jälkeen rekisteritietojen tarkistaminen ei ole enää mahdollista. 

12 Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti. 

13 Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä selostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Selosteen päiväys ilmoitetaan johdannossa. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Katso lisäksi Sosped-säätiön yleiset käyttöehdot, henkilötietosuoja ja verkkosivujen tietosuoja.

Evästeet 

Pakollisten evästeiden avulla varmistetaan verkkopalvelun tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivuilla liikennöidään aina suojatulla yhteydellä (HTTPS).

Sivustolla käytettävät ei-pakolliset evästeet ovat kävijäseurannan evästeitä. Toivomme, että hyväksyt myös ei-pakolliset evästeet, joiden avulla pyritään kehittämään sivustoa. Kerättyä tietoa ei käytetä markkinointiin.

Google Analytics 

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. 

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Muokkaa evästeasetuksia