Hyppää sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sosped-säätiön Digipelirajat’on-toiminta kerää joitakin henkilötietoja, jotta se voi tarjota asiakkaille vertaistukea ja koulutusta sekä tiedottaa toiminnastaan sidosryhmäjäsenille ja yhteistyökumppaneille. 

Kyseessä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka on laadittu 13.2.2018. 

1 Rekisterinpitäjä 

Sosiaalipedagogiikan säätiö
Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Terhi Mustonen
Hankepäällikkö, Digipelirajat’on
terhi.mustonen@sosped.fi, 044 293 9497 

3 Rekisterin nimi 

Digipelirajat’on-hankkeen asiakasrekisteri  

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Digipelirajat’on-hankkeen tarjoaman vertaistuen ja koulutuksen järjestäminen. Toissijainen tarkoitus on tilastotietojen sekä asiakaspalautteen kerääminen palveluiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Lisäksi rekisterin tarkoituksena on ylläpitää Digipelirajat’on-hankkeen sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteystietolistaa. 

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyn henkilön luvalla ja rekisteriseloste on luettavissa verkkosivuilla.  

5 Rekisterin tietosisältö 

Keräämme seuraavat tiedot: 

Vertaisryhmiin ilmoittautuvat 

 • Nimi/nimimerkki, sähköpostisoite ja puhelinnumero 
 • Haluaako osallistua Digipelirajat’on-keskusteluryhmään vai DPR Bootcamp -hyvinvointivalmennukseen 
 • Lyhyt kuvaus odotuksista, digipelaamishistoriasta ja suhteesta digipelaamiseen tällä hetkellä (haluamallaan tarkkuudella) 
 • Mistä saanut tiedon Digipelirajat’on-toiminnasta 
 • Lupa lähettää tietoa Digipelirajat’on-toiminnasta ja toimintaan liittyviä kyselyitä 
 • Lupa lähettää Digipelirajat’on-uutiskirje 

Vertaisvalmentajan peruskoulutukseen ilmoittautuvat 

 • Nimi, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta 
 • Ajatuksia vertaisohjaajan tehtävästä (haluamallaan tarkkuudella) 
 • Miksi haluaa kouluttautua vertaisvalmentajaksi  
 • Mitä odottaa vertaistoiminnalta 
 • Haluaako toimia vertaisvalmentajana Digipelirajat’on-keskusteluryhmässä vai DPR Bootcamp -hyvinvointivalmennuksessa 
 • Millainen historia on digipelaajana 
 • Miten digipelaaminen on näkynyt elämässä 
 • Millainen suhde on digipelaamiseen nyt 
 • Lyhyt kuvaus elämäntilanteesta ja jaksamisesta (haluamallaan tarkkuudella) 
 • Millaiset asiat stressaavat tai kuormittavat juuri nyt 
 • Millaiset asiat tuovat hyvää oloa ja mieltä 
 • Mistä on saanut tiedon Digipelirajat’on-toiminnasta 
 • Lupa lähettää tietoa Digipelirajat’on-toiminnasta ja kyselyitä toimintaan liittyen 
 • Lupa lähettää Digipelirajat’on-uutiskirje 

Sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteystietolista 

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta, työnimike, organisaatio   

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä. 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa. 

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. 

Rekisterinpitäjä ei itse kohdista asiakkaille markkinointia ilman asiakkaan lupaa. 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.
Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja.
Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti. 
Ainoastaan Digipelirajat’on-toiminnan työntekijöillä on käyttöoikeus rekisteriin. Käyttöoikeus poistetaan työsuhteen päättyessä.
Rekisteritietoja säilytetään tallentamispäivästä kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen ne poistetaan. Jäljelle jäävät vain tilastotiedot, joista rekisteröityä ei voida tunnistaa.
Sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden tiedot säilytetään hankkeen loppuun saakka. 

10 Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja tietojen poistaminen rekisteristä 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen. Kerro pyynnön yhteydessä: 

 1. Nimi 
 2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 3. Vertaistuen palvelu, jota pyyntö koskee (vertaisryhmä, vertaisvalmentajan koulutus) 

Tai: 

 1. Kuulutko sidosryhmäjäseniin tai yhteistyökumppaneihin eli uutiskirjeen saajiin 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 

Rekisteritietoja säilytetään kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen ne poistetaan. Poiston jälkeen rekisteritietojen tarkistaminen ei ole enää mahdollista. Poikkeuksena edelliseen ovat sidosryhmäjäsenten ja yhteistyökumppaneiden tiedot, jotka säilytetään hankkeen loppuun saakka, ellei niitä pyydetä poistettaviksi. 

Katso Sosped-säätiön yleiset käyttöehdot ja henkilötietosuoja