Hyppää sisältöön

Ongelmallinen digipelaaminen

Tutkimuskatsaus | Usein kysyttyä | Digipelirajat’on-tietoartikkelit

Kansainvälisen tutkimustiedon perusteella jollain tavoin
ongelmallista digipelaamista esiintyy

noin 10% digipelaajista.


Digipelaamisen ongelmallisuutta pohdittaessa erityisen tärkeäksi nousee pelaajan oma henkilökohtainen kokemus tilanteesta: Mikä merkitys pelaamisella on elämässäni, miksi pelaan ja mitä se tuo elämääni? 

Useimmiten ongelmallinen digipelaaminen näyttäytyy pelimaailman ulkopuolisen arjen kaventumisena ja pelimaailman ensisijaisena ajanvieton, sosiaalisuuden ja merkityksellisyyden hakemisen paikkana.

Ongelmalliseen digipelaamiseen on yhdistetty erilaisia psykososiaalisen hyvinvoinnin ongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta, univaikeuksia sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen vähyyttä.

Tämän vuoksi digipelaamista tulee tarkastella aina osana elämää, eikä pelaamisen määrä suoraan kerro ongelmallisuudesta. Kuitenkin peliajan lisääntyessä kasvaa myös riski ongelmallisen digipelaamiskäyttäytymisen kehittymiseen.

Varsinaisen pelaamishäiriön kriteeristön täyttää arviolta 1-3% digipelaajista.
Maailman terveysjärjestö lisäsi vuonna 2018 Pelaamishäiriön (Gaming disorder) tulevaan ICD11-tautiluokitukseensa.Tukea ja tietoa ilmiöstä on kerätty alasivuille, pelaajalle oman digipelaamisen hallintaandigipelaajan läheiselle sekä ongelmallista digipelaamista kohtaaville ammattilaisille.


Tutkimuskatsaus viihteellisestä ja ongelmallisesta digipelaamisesta

Sosped-säätiön tutkijoiden tuottama kaksiosainen tutkimuskatsaus on ladattavissa allaolevista linkeistä. Katsaus kartoittaa viihteellisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöitä ja ongelmalliseen digipelaamiseen kohdennettuja hoito- ja tukimuotoja alan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Tutkimuskatsaus on tuotettu osana kolmivuotista Digipelirajat’on-kehittämishanketta.

Kaksiosaisen tutkimuskatsauksen osat ovat ladattavissa alta

Julkaisuseminaari: Ongelmallinen digipelaaminen – mitä se on?

Seminaari ongelmallisesta digipelaamisesta järjestettiin 10.11.2017 Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Seminaarin puheenvuorojen tallenteet löydät tästä linkistä.
Seminaarin puheenvuorot:

  • Voiko digipelaaminen olla ongelma? Terhi Mustonen (Digipelirajat’on), Soila Kuuluvainen (Sosped-säätiö)
  • Digipelaaminen ja terveys, Niko Männikkö(Oulun yliopisto/ OAMK)
  • Pelaaminen puheeksi-pilotin kokemuksia, Inka Silvennoinen (Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry)
  • Vertaistuestako apua ongelmalliseen digipelaamiseen? Tuukka Niemi (Sosped-säätiö)

Hankeseminaari:
Digipelirajat’on -Vaikuttavaa vertaisuutta

Kolmivuotisen Digipelirajat’on-kehittämishankkeen hankekauden (2017-2019) päätösseminaari järjestettiin Kasarmin saleilla Helsingissä 13.12.2019. Seminaari kokosi yhteen digipelaajien, vertaisohjaajien ja ammattilaisten kokemuksia Digipelirajat’on toiminnasta sekä kuvasi hankkeessa kehitettyä toimintamallaeja ja sen tuloksia.
Seminaarin puheenvuorojen taltiointeihin pääset alla olevista linkeistä: